Processen beschrijven met turtlediagrammen

Procesbeschrijvingen zijn een onlosmakelijk onderdeel bij het inrichten van ieder managementsysteem. In ISO 9001 paragraaf 4.4.2 wordt bijvoorbeeld met betrekking het kwaliteitsmanagementsysteem en de processen het volgende beschreven: 4.4.2.Voor zover nodig moet de organisatie: A. gedocumenteerde informatie onderhouden om de uitvoering van haar processen te ondersteunen. B. gedocumenteerde informatie bijhouden om het vertrouwen te hebben dat de processen worden uitgevoerd zoals gepland.