Informatiebeveiliging

Een Information Security Management System (ISMS). stelt organisaties in staat om de eigen informatiebeveiliging structureel vorm te geven en daarmee de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te borgen.  Eisen met betrekking tot een ISMS zijn geformuleerd in de ISO 27001 norm. Deze eisen hebben betrekking op het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van dit Information Security Management System (ISMS). Een organisatie kan een ISMS inrichten naar eigen behoeften en inzichten. Met de norm in hand kan worden ingeschat wat de verplichte activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent fysieke beveiliging. autorisatie, classificatie, backup’s , etc.
Een ISO 27001 certificaat helpt uw organisatie om:

  • de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te borgen;
  • de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging in kaart te brengen;
  • uw klanten het vertrouwen te geven dat hun informatie bij u in goede handen is;
  • uw organisatie verder te professionaliseren;
  • een streepje voor te hebben op concurrenten die geen certificaat hebben.
Scroll naar top