Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de vrijwillige bijdrage van bedrijven aan de samenleving door het delen van middelen zoals geld, mensen, middelen en expertise. Het gaat om de balans tussen people, planet en profit. Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen gebeurt niet alleen vanuit winstoogmerk, maar de organisatie houdt ook rekening met de risico’s voor milieu en leefomgeving. Altijd vanuit de menselijke en maatschappelijke invalshoek wordt de organisatie gedreven. 

Daarmee wordt getracht altijd en win-win situatie na te streven voor alle belanghebbenden. Hulpmiddelen daarbij zijn de richtlijn ISO 26000 en MVO Prestatieladder.
Daarnaast kan de organisatie zijn duurzaamheid en MVO resultaten rapporteren aan de buitenwereld. De Global Reporting Initiative is hierbij een veel gebruikte richtlijn. Hiermee worden gedane inspanningen en resultaten aantoonbaar gemaakt.

Scroll naar boven
Scroll naar top